SEJARAH BERDIRINYA YPPTQMH AMBARAWA

Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Mathlaul Huda atau yang disingkat dengan YPPTQMH, berlokasi di jalan Sapuhanda No. 07 Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung

SEJARAH BERDIRINYA YPPTQMH AMBARAWA
PENGURUS YPPTQMH AMBARAWA

 Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Mathlaul Huda atau yang disingkat dengan  YPPTQMH, berlokasi di jalan Sapuhanda No. 07 Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung adalah sebuah (PONDOK PESANTREN)   sebuah lembaga pendidikan yang didirikan Tahun 1993 oleh  1. KH. AHMAD KHUSYAIRI ABDILLAH, AL-AHAFIDZ dan Hj. SOBIROH 2. PROF.DR. KH. A. RAIS ABDILLAH, AL-HAFIDZ dan Hj. LUQMANATI ADNAN, AL-HAFIDZOH 3. KH. ZUWEZI MR 4. KH.SUDARNO berkarakteristik salafiyah modern dan konsentrasi pendidikannya pada program Tahfidzul Qur’an (hafalan Al-Qur’an), ilmu Qur’an (tafsir dan tajwid), ilmu hadits, ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu alat (nahwu-shorof), dan ilmu-ilmu agama yang lain.  


Jenjan Pendidikan di YPPTQMH 
1. Pendidikan Formal
     - MADRASAH ALIYAH  (MA )
     - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
     - MADRASAH TSANAWIYAH   (MTs )

     - MADRASAH IBTIDAIYAH QUR'AN (MIQ) 

    - PAUD KOBER

  SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TINGGI (STIT ) 

  PRODY:

  - MPI (MANAGEMENT PENDIDIKAN ISLAM) 

  - PGMI (PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH)

  - PBA (PENDIDIKAN BAHASA ASING) 

2.  Pendidikan Non Formal
      - Madin  ( Madrasah Diniah }
      - Madan  ( Madrosatul Qur'an )
      - Tahfidz  Qur'an 30 Juz
      - Extrakulikuler : Tilawah, Kaligrafi, Hadroh, dll